Υγιεινή κατά τη χρήση θηλάστρου

Πριν αντλήσετε το γάλα σας θα πρέπει να πλένετε τα χέρια σας και να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το καθάρισμα του θηλάστρου και του σετ άντλησης.  Η  καλή υγιεινή είναι υποχρεωτική αν θέλετε να δώσετε το γάλα που έχετε αντλήσει στο μωρό σας.  Όλα τα μέρη του θηλάστρου και τα δοχεία συλλογής και αποθήκευσης μητρικού γάλακτος  θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν τη χρήση.  Αν το μωρό σας είναι άρρωστο ή γεννημένο πρόωρα ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες του νοσοκομείου.

Όταν αποφασίσετε να αγοράσετε ένα θήλαστρο, να θυμάστε ότι το θήλαστρο που θα αγοράσετε είναι ένα προσωπικό αντικείμενο. Δε θα πρέπει ποτέ να μοιράζεστε το θήλαστρό σας, με άλλες μητέρες. Η χρήση ή ο δανεισμός ενός χρησιμοποιημένου θήλαστρου είναι επικίνδυνος και ανθυγιεινός ακόμα και αν χρησιμοποιήσετε καινούρια εξαρτήματα. Μόνο οι νοσοκομειακές αντλίες στήθους έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε το γάλα να μην έρχεται ποτέ σε επαφή με τα λειτουργικά εξαρτήματα της αντλίας και οι αντλίες αυτές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολλές μητέρες, οι οποίες θα χρησιμοποιούν τα δικά τους εξαρτήματα η κάθε μία.

Αφήστε μια απάντηση