Θερμοφόρα νερού παιδική με κάλυμμα προβατάκι Sanger

20,00

Η παιδική θερμοφόρα νερού είναι ένα πολύ μαλακό προβατάκι τριών διαστάσεων ειδικά σχεδιασμένο ώστε να χωράει μία θερμοφόρα 0,8 Lit.